LATEST ARTICLES

Aug
5
2016
चरमसुख (orgasm) महिला र पुरुषमा चरमसुख अर्थात अर्गाजम (orgasm) भनेको यौन सम्पर्कको अन्तिम बिन्दु हो । य